gunicorn运行成功,本地可访问,但是通过外网端口无法访问 - 印象云

好久不见,终于回归!

gunicorn运行成功,本地可访问,但是通过外网端口无法访问

本地可访问,外网访问不到:

gunicorn -b 127.0.0.1:8000 -D app:app

本地外网均可访问:

gunicorn -b 0.0.0.0:8000 -D app:app

分享